Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους εντός 14 ημερολογιακών ημερών από το αποδεικτικό της ημερομηνίας παράδοσης από την εταιρεία courier. Η επιστροφή πραγματοποιείται με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν και παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές. Θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής).

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Μετάβαση στο περιεχόμενο